ČKAIT: stát není na digitalizaci připraven

23. 9. 2021

Nový stavební zákon počítá s digitalizací stavebního řízení do poloviny roku 2023. Proces od přípravy přes povolování až po samotnou stavbu či správu stavby by díky elektronizaci měl být rychlejší a jednodušší. Digitalizace může ale narazit na postupy státní správy – prohlásil Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) na konferenci Inženýrský den v Brně.

„Autorizované osoby jsou na digitalizaci stavebního řízení připravené. Pochybnosti však máme o státní správě a její schopnosti během 1,5 roku, které nás dělí od plné účinnosti nového stavebního zákona, sjednotit metodiky pro všechny dotčené orgány, jež se k dokumentaci budou nadále vyjadřovat,“ uvedl R. Špalek. Upozornil současně na to, že stát musí při přeměně stavebních úřadů zajistit dostatek kvalifikovaných úředníků pro práci v digitálním prostředí. Další kapitolou je podle něj samotná příprava tohoto prostředí: „Stavební dokumentace je extrémně náročná na objem dat, bude tedy potřeba zvýšit kapacitu připojení a zajistit dostatečnou kapacitu na serverech a cloudech.“

Podle nového stavebního zákona musí nově vznikající Nejvyšší stavební úřad do července 2023 zajistit úplně nový informační systém veřejné správy, který bude umožňovat dálkový přístup a bude sloužit k poskytování digitálních služeb podle nového stavebního zákona. Půjde například o portál stavebníka, národní geoportál územního plánování, evidenci stavebních postupů, evidenci elektronických dokumentací nebo informační systém stavebního řízení.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři