PDS už chystá první projekty

„Máme za sebou první rok!“ zkonstatoval na bilanční tiskové konferenci Pražské developerské společnosti (PDS) její ředitel Petr Urbánek. Pro znalce poměrů v pražské výstavbě není nijak překvapivé, že PDS se zatím nemůže vykázat hmatatelnými výsledky, respektive realizovaným projektem, nicméně už se chystá řada architektonických soutěží – na stole už tedy jsou konkrétní záměry.

Praha PDS dala do vínku 620 000 metrů čtverečních svých pozemků v celkem 12 lokalitách. To by perspektivně mělo představovat 850 000 „čtverců“ hrubé podlahové plochy – primárně v bytových objektech, protože hlavním úkolem PDS je podpořit městské nájemní bydlení, a to prostřednictvím investorsko-projektové přípravy. Přitom přidělené pozemky by měly postačit k výstavbě zhruba 8 000 bytových jednotek.

Začínají soutěže

Díky výběrovým řízením a architektonickým soutěžím, které PDS postupně vypisuje, už v dohledné době získá téměř 10 projektů svou architektonickou podobu a po zpracování projektové dokumentace bude možné zahájit územní řízení. Aktuálně byla vyhlášena další architektonickou soutěž – jde o zpracování návrhu polyfunkčního domu, který vyroste V Botanice v Praze 5. V projektu se počítá se zhruba 50 byty a s maloobchodními prostorami umístěnými v parteru.

„Vypisujeme otevřená výběrová řízení a architektonické soutěže, aby nová městská výstavba přinesla do dané lokality kromě jiného také kvalitní soudobou architekturu. Díky koordinovanému přístupu v přípravě velkých území na Palmovce, v Nových Dvorech a v Dolních Počernicích vytvoříme nová místní centra s byty, obchody, službami, školními a volnočasovými zařízeními a s kvalitním veřejným prostorem,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj.

PDS: výběrová řízení a architektonické soutěže v roce 2022

Velká rozvojová území

PDS se sice perspektivně bude starat o zhruba 56 investičních záměrů, ale její činnost se přitom bude koncentrovat na tyto tři velké lokality:

Dolní Počernice (rozloha: 129 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a 800 městských bytů) PDS připravuje tzv. masterplan, tj. podklad pro rozvoj celého území, ze kterého bude vycházet následná projektová příprava jednotlivých etap. Jde o projekt unikátní svým rozsahem i formou, protože městské nájemní bydlení bude převážně v řadových domcích. Velkou pozornost PDS věnuje environmentálním standardům projektu.

Nové Dvory (rozloha: 150 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a asi 2 000 bytů) V lokalitě byla v únoru 2022 veřejně projednána podkladová studie pro změnu územního plánu, která v první polovině roku projde připomínkovým řízením. Studii a podnět na změnu územního plánu iniciovalo samo město jako majoritní vlastních tamějších pozemků s vědomím, že v lokalitě budoucí stanice metra Nové Dvory je třeba adekvátně využít její ekonomický a rozvojový potenciál. Vzhledem k výši investice do nové linky metra je třeba na rozvoj této lokality hledět komplexně a plánovat ji jako plnohodnotné centrum s významným podílem služeb, administrativy, kultury, sportu a školství a samozřejmě s klíčovou funkcí bydlení. V horizontu 15 let by zde mohlo vzniknout až 2 300 městských bytů.

Palmovka (rozloha: 102 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a 2 300 bytů)  Územní studie pro tuto lokalitu prošla veřejným projednáním v lednu 2022 a po vypořádání připomínek bude dále projednávána a vypořádávána tak, aby se stala podkladem pro změnu územního plánu.  V rámci příprava této lokality pro výstavbu PDS úspěšně spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT.

Pomalými kroky vpřed

Na svých webových stránkách PDS avizuje realizaci většiny svých projektů „v horizontu 5 – 10 let“ – zjevně se vychází z pražské stavitelské praxe. Skutečností ale je, že alespoň po formální, respektive legislativní stránce se v posledních letech hlavně přičiněním náměstka Hlaváčka udělalo leccos. Hlavní město dnes má své vlastní stavební předpisy vedle toho také nedávno schválený manuál pro spolupráci města, městských částí a investorů při stavebním rozvoji města. Nesmí se zapomenout ani na nový stavební zákon, byť jeho příští osudy jsou dnes poměrně nejasné a nejisté.

Víceméně beze změn a dokonce i bez nějakých proklamovaných záměrů na jejich provedení ovšem zůstává RUD, tedy ono známé rozpočtové určení daní, které je jednou z hlavních bariér investic do výstavby. „Vzhledem k aktuálnímu stavu RUD má samospráva s rozvojem jenom potíže,“ říká Petr Hlaváček a dodává: „RUD je nutné přenastavit tak, aby podporovalo rozvojové aktivity!“

Petr Bým

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři