Ohlédnutí Aleny Zinnerové

S jarní konferenční sezónou jsme se rozloučili 3. června v Českých Budějovicích na hybridní akci o výstavbě, financích a cestovním ruchu. Uvítali jsme deset odvážných účastníků v místě, řada dalších byla online. S hybridními akcemi počítáme i v 2. pololetí, které tradičně zahájíme na konci srpna. Mezičas využijeme na přípravu a realizaci redesignu Stavebního fóra. Změní se web časopisu, ale také stránky akcí. Určitě se máte na co těšit!

Moje první ohlédnutí nebude do dávné minulosti, ale jen do loňského roku. Rok 2020 byl opravdu přelomový, vždyť jsme přežili covid! Pořád si myslím, že to, co jsme dokázali, byl tak trochu zázrak. Udržet se na trhu v době masivních restrikcí nebylo vůbec jednoduché. Termínu jarní konference Real Estate Market jsme se drželi „zuby nehty“, ale 16. 3. 2020 jsme kapitulovali a konferenci zrušili. Přesně za měsíc, tedy 16. 4., jsme odvysílali historicky první online akci Stavebního fóra – webinář Pandemie a český realitní trh! Podpora od našeho hlavního partnera, společnosti Deloitte, přišla právě včas.

Následovaly další webináře, pomocnou ruku nám nabídli také partneři z bnt attorneys in CEE. A Stavební fórum se v online světě zabydlelo! V červnu 2020 se blýsklo na lepší časy a my jsme mohli uspořádat živé diskusní setkání Kanceláře včera a zítra. Můžu říct, že jsme se setkali s velkým zájmem. Osobní kontakt už všem chyběl. Srpen byl poté ve znamení dvou hodně zajímavých akcí. První bylo setkání s Prvokem a po něm následovala diskusní snídaně o hledání cest z krize za účasti P. Hlaváčka, E. Zamrazilové, J. Kotrby, J. Nouzy a R. Passera. Potvrdili jsme si, že krize je také příležitost, ale další vývoj stejně všechny zaskočil.

O stavebním zákoně jsme ještě 30. září diskutovali v rouškách a s rozestupy, ale pak přišlo prudké zhoršení epidemie a my jsme se opět ocitli online. Využili jsme příležitosti a dali akcím „televizní formát“ a potřebnou technickou kvalitu. S podzimní konferencí Real Estate Market jsme se 18. března 2021 ocitli v úplně jiné dimenzi a nastavili laťku hodně vysoko! Přenos virtuální reality z Virtuplexu byl opravdovým technologickým unikátem (záznam je stále k dispozici …).

Moje druhé ohlédnutí už půjde do vzdálenější minulosti. Stavební fórum letos slaví krásné dvacetiny. Bylo by vhodné se na chvíli zastavit a připomenout si všechny úspěchy. Přísun pozitivních informací potřebujeme stále. V uplynulém dvacetiletí uspořádalo SF 45 celodenních konferencí a stovky diskusních setkání, seminářů a snídaní. Pořádali jsme také business lunche a talk show (v letech 2015 – 2016 je zdatně moderoval T. Běhounek). Naše pozvání tehdy přijali např. R. Passer a M. Soural, D. Kunovský a O. Koleilat nebo J. Sadil a D. Rádl Rogerová. V červnu 2016 jsme diskutovali s A. Krnáčovou o Praze, výstavbě a developmentu. Živě si vzpomínám, jak akci v Modré růži ovšem přerušil poplach, ale k evakuaci naštěstí nedošlo (v roce 2016 Evropu sužovaly teroristické útoky).

Místa našich akcí jsme rádi obměňovali a nabízeli neotřelé prostředí. Účastníky jsme zvali na golfové hřiště, na Žižkovskou věž, do Staré čistírny odpadních vod nebo na exkurzi do Temelína. V primátorské rezidenci proběhla mezinárodní konference O územním rozvoji Praha 2013, které se zúčastnili např. L. Niedermayer, J. Dirckx z Rotterdamu, K. Villadsen z Kodaně a celá řada dalších odborníků na územní rozvoj velkých měst. V roce 2019 jsme pak na tento úspěch navázali velkou mezinárodní konferencí CITY FÓRUM 2019 v Bratislavě. Ano, také slovenské akce k SF patří.

První konferenci jsme z Prahy do Bratislavy „vyvezli“ v roce 2005. Následující rok už fungoval samostatný slovenský tým Stavebného fóra. V rámci nutných úspor však poslední akce opět řídíme z Prahy. Určitě musím připomenout regionální akce v krajských městech, kde jsme diskutovali o investičních příležitostech (nejvíce v letech 2008 – 2009). V Ostravě jsme dokonce založili pobočku SF.

Celých 20 let jsme se snažili přinášet aktuální témata k diskusi, zvát zajímavé a fundované hosty, pořádat smysluplné akce a využívat moderní technologie. Pan šéfredaktor mi snad odpustí, že připomínám jen akce, ale ty dělaly a dělají ze SF moderní komunikační platformu a časopis zviditelňují.

Tyto akce byly a jsou určené vám, čtenářům Stavebního fóra. Vážím si toho, že jsem mohla být 18 let součástí skvělého týmu a SF tak opouštím v době, kdy stojí pevně na vlastních nohou a jako „mladý dospělý“ má spoustu vizí a plánů do budoucna.

Děkuji kolegům za spolupráci a přeji celému týmu hodně sil a skvělých nápadů. Vám, čtenářům a účastníkům našich akcí, přeji hodně zajímavých a přínosných setkání. Krásné léto všem!

Alena Zinnerová

Hlavní partneři

Partneři