ČR: pokles objemu realitních investic

Pandemie covidu-19 a především jarní lockdown loni řadu plánovaných transakcí na českém realitním trh pozastavil anebo oddálil. Celkový objem realitních investic v České republice tak v roce 2020 dosáhl 2,66 mld. eur, což se sice blíží výsledkům roku 2018, nicméně oproti 2019 jde o 16% propad.

I přesto se Česko ve srovnání s ostatními evropskými státy pohybuje nad evropským průměrem, který vykazuje 17% pokles. Příslibem do budoucna je účinná vakcinace obyvatelstva, která v kombinaci s rozvolněnou monetární politikou EU a hrozbou nárustu inflace činí z nemovitostí stále zajímavější investiční instrument.

ČR: realitní investice 2011 - 2021

„Industriál“ táhne

Podle poradenské společnosti CBRE bude v letošním roce hlavním tahounem investic sektor průmyslových a skladových nemovitostí. Nastupujícím trendem je zvyšující se zájem o investice do sfér nájemního bydlení a retailových parků. Objem investic letos může podle CBRE dosáhnout hodnoty 2 mld. eur, což s ohledem na celkový objem investic roku 2020 na první pohled působí jako další pokles. Je však důležité zmínit, že téměř polovinu investic minulého roku činila jedna transakce - konkrétně se jednalo o prodej rezidenčního portfolia společnosti Residomo, jež koupila švédská společnost Heimstaden Bostad. Bez této transakce by hodnota investic činila jen 1,4 mld. eur. Rok 2021 tedy bude snad z tohoto hlediska přínosnější.

Vývoj „prime yealds“

„Vnímáme velkou chuť po realitách a převahu poptávky nad nabídkou z důvodu omezeného množství produktů na trhu. V loňském roce investičnímu trhu jednoznačně dominoval rezidenční sektor s podílem 50 % z celkového objemu investic. Na druhém a třetím místě figurovaly segmenty kanceláří a maloobchodu s podílem 22 a 9 %. Investice do industriálních a skladových nemovitostí činily 9 % z celkového objemu, což ovšem bylo dáno limitovanou nabídkou těchto projektů na trhu,“ komentuje vývoj Katarína Brydone z CBRE a dodává: „Preference investorů v tom smyslu, jaké typy nemovitostí aktuálně preferují, se vlivem pandemie mění. Sledujeme rostoucí poptávku po sektorech, které jsou méně ovlivněny vládními omezeními. Jedná se zejména o rezidenční a také průmyslový a logistický sektor. Obecně platí, že investoři vyhledávají nemovitosti pronajaté silným nájemcům se schopností plnit bez problému své finanční závazky.“

Logistika a Čína

Za zvyšujícím se zájmem o industriální a skladové nemovitosti v Evropě a potažmo České republice stojí mimo jiné snaha řady společností omezit svou závislost na výrobě v Číně. Dalším faktorem je silný nárůst e-commerce, který tlačí firmy k rychlejším zásilkám většího objemu zboží, a tím pádem i k rozšiřování distribučních sítí.

Investiční TOP-FIVE roku 2020 podle CBRE

Hlavní podíl na rostoucím zájmu o retailové parky má jejich specifická odolnost vůči protikoronavirovým opatřením. Zákazníci v nich zpravidla nakupují věci denní spotřeby, a tak v době nouzového stavu měly v porovnání s tradičními obchodními centry větší podíl ploch, které zůstaly otevřené – díky tomu jejich zisky i přes probíhající pandemii rostly. V neposlední řadě bude podle analýz CBRE stoupat podíl investičních transakcí v sektoru nájemního bydlení. Tyto projekty jsou již nějakou dobu velmi populární mezi investory z USA a západní Evropy, kde figurují v popředí zájmu hned po kancelářích. Postupně se přitom tato preference prosazovat i u nás. Příkladem je již zmíněná největší investiční transakce loňského roku, kdy švédská společnost Heimstaden Bostad koupila nájemní portfolio Residoma za 1,3 mld. eur.

Pozitivní zprávou pro český realitní trh je, i to že ceny prémiových nemovitosti byly ke konci roku 2020 poměrně stabilní.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři